Hitta till Puttersjaus

Från Visby kör ni väg 148 mot Fårösund. Efter cirka 4 mil tar ni till vänster mot Lergrav och Valleviken. Efter 3,8 km tar ni till höger mot Rute, efter ytterligare 1,2 km tar ni till vänster mot Puttersjaus och där vägen tar slut ligger Puttersjaus boende till höger längs den korsande vägen.